W TROSCE O PERŁĘ JURY
Blog > Komentarze do wpisu

Budżet Zawiercia na 2017 rok uchwalony. Jakie inwestycje nas czekają?

Dziś odbyła się sesja Rady Miejskiej w Zawierciu, podczas której uchwalono budżet miasta na 2017 rok. Dokument przyjęto jednogłośnie.

 

Budżet na 2017 r. to dochody ogółem na poziomie 193,2 mln zł, wydatki zaplanowano na kwotę 203,8 mln zł, z czego aż 42 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje. O budżecie pozytywną opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Oto najważniejsze plany dotyczące inwestycji i zakupów w 2017 roku:

– zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego i budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą Bike & Ride oraz wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Zawierciu – 15 010 000,00 zł – z czego środki unijne, to 12 750 000,00 zł. Miasto złoży wniosek na dofinansowanie projektu w I kwartale przyszłego roku. Zakup autobusów będzie możliwy po ocenie wniosku i przeprowadzeniu procedury przetargowej. Wiele wskazuje na to, że nowe autobusy wyjadą na ulice miasta najprawdopodobniej w 2018 r. Wcześniej planowany jest zakup na potrzeby komunikacji miejskiej ekonomicznych busów. (Ukłon w stronę Pani Prezes ZKM i pozostawienia kursów linii Nr 4 w formie dotychczasowej!!!);

– projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796 w Zawierciu (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej) – 58 800, 00 zł;

– drogi powiatowe: budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych ul. Borowa i Borowe Pole w Zawierciu oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ul. Żołnierskiej – 353 000,00 zł;

– inwestycje drogowe: 4 726 000,00 zł. Wśród nich są: przebudowa odcinka (około 505 m) ulicy Polskiej z dobudową parkingów, przebudowa ul. Kopernika, przebudowa ul. Kasprowicza, budowa chodnika w ciągu ulicy Technologicznej wraz z poszerzeniem jezdni, budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej – rozpoczęcie IV etapu; przebudowa ul. Skarpa wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa ul. Smuga wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa ul. Podmiejskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa ul. Żwirowej w Zawierciu, budowa chodnika przy ul. Nowowiejskiej, budowa chodnika przy ul. Pszennej, przebudowa ul. bocznej od ul. Blanowskiej wraz z budową miejsc parkingowych, budowa alei spacerowej wraz z oświetleniem w ciągu ul. Wroniej w Zawierciu, przebudowa parkingu przy ul. Senatorskiej;

– gospodarka mieszkaniowa: 16 518 518,99 zł, z czego niemal 8 mln zł pochodzić będzie ze środków europejskich. W ramach tej kwoty przewidziano do realizacji m.in. kontynuację budowy trzech bloków komunalnych dla 60 rodzin, wdrożenie usług Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Marszałkowskiej 34 oraz przy Leśnej 22, modernizacje zasobów komunalnych będących w administracji ZGM w zakresie budowy węzłów sanitarnych, termomodernizację budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Zawierciu;

– przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” wraz z budową  miejsc parkingowych przy ulicy Piastowskiej – etap II – 600 000,00 zł;

– budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół – Gimnazjum nr 6 Szkoła Podstawowa  Nr 13 w Kromołowie ul. Filaretów 9 – 800 000,00 zł;

– modernizacja basenu i jego infrastruktury technicznej zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 22 – 750 000,00 zł;

– a także: uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej (700 tys. zł); poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego (10 tys. zł); budowa centralnego placu zabaw na terenie parku Mickiewicza (240 tys. zł); zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Zuzanka (50 tys. zł); doposażenie placu zabaw w Łośnicach – Sołectwo Łośnice – Fundusz Sołecki (17,1 tys. zł); zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Żabia i Jagodowa (50 tys. zł); budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Karlinie (80 tys. zł); budowa placu seniora z elementami siłowni zewnętrznej w Żerkowicach (80 tys. zł); modernizacja małej sali kinowej oraz zakup wyposażenia (108 tys. zł); budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Huldczyńskiego (100 tys. zł).

Do dyspozycji mieszkańców wszystkich osiedli miasta przeznaczono 15 tys. zł.

Jestem bardzo usatysfakcjonowany, ponieważ po raz trzeci za mojej kadencji budżet został przyjęty jednogłośnie. Uznaję to za przejaw dużego zaufania do mnie – mówił Prezydent Zawiercia Witold Grim po głosowaniu w sprawie budżetu.

 

Źródło: Urząd Miejski w Zawierciu

 

Tekstem pogrubionym zaznaczone są najważniejsze inwestycje w naszej dzielnicy i obwodzie wyborczym.

W nawiasie moje nawiązanie do ustaleń dotyczących kursów linii Nr 4 ZKM sp. z o.o.

środa, 21 grudnia 2016, amigo30
BZÓW

Polecane wpisy

  • W ZGM ZAWIERCIE PRACUJĄ WIĘŹNIOWIE - AKTUALIZACJA

    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu nawiązał współpracę z Zakładem Karnym w Wojkowicach. Umowa została podpisana w marcu br., a jej efektem są wyremonto

  • NOWE AUTOBUSY W ZKM ZAWIERCIE

    INFORMACJA DLA PASAŻERÓW ZKM ZAWIERCIE!!! Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z.o.o informuje, że na liniach można już spotkać dwa nowe autobusy marki Karsan Jes

  • ENDOSCOPICA W OGRODZIEŃCU JUŻ OTWARTA

    Przy ulicy Kościuszki tuż przy zjeździe z ronda w centrum Ogrodzeńca od 1 sierpnia działa pierwszy oddział NZOZ Endoscopica z Zawiercia. Przychodnia założona w

TrackBack
TrackBack URL wpisu:
<><><> <><><> <><><>

SKRZYNKA POCZTOWA Napisz do mnie e-mail


<><><> <><><> <><><>
BZOW na Facebooku