W TROSCE O PERŁĘ JURY
Blog > Komentarze do wpisu

Prace mieszkańców Bzowa przy figurze Świętego Nepomucena

Z inicjatywy Księdza Proboszcza wielce zaangażowanego w sprawy społeczne dzielnicy grupa mieszkańców Osiedla Bzów odnawia zaniedbaną przez lata figurę Świętego Nepomucena, który od wielu lat spogląda na wypływające z Bzowa źródła Czarnej Przemszy. 

Tak dotychczas wyglądał figurka.

 

W ostatnich dniach zmieniono płot, wysypano żwirkiem wewnętrzną część ogrodzenia, przycięto wystającą konstrukcję metalową postumentu i wymalowano go, ustawiono kwiaty.

Prace mieszkańców trwają, a ostateczny efekt przedstawię w kolejnym wpisie.

 

Przez ostatnie lata bardzo zmienił się wizerunek centralnej części Osiedla Bzów. 

Nie stało się to w rok.

Proces rewitalizacji tej części osiedla sięga kadencji Prezydenta Mirosława Mazura i trwa do dzisiaj. 

Wówczas kompleksowej termomodernizacji poddany został budynek OSP Zawiercie - Bzów.

Budynek OSP Bzów przed termomodernizacją.

Budynek OSP Bzów w trakcie termomodernizacji, w której czynny udział brali mieszkańcy i druhowie OSP Zawiercie - Bzów.

Budynek OSP Zawiercie - Bzów po termomodernizacji ze skwerkiem z altanami.

 

Kontynuacją działań zmierzających do poprawy wizerunku okolic Czarnej Przemszy była realizacja projektu:  "Przeciwdziałanie antropopresji na wybranych obszarach chronionych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa  Śląskiego  poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego - Ścieżka edukacyjna w obrębie niszy źródliskowej rzeki Czarnej  Przemszy w  Bzowie."

 Oficjalne otwarcie nastąpiło we wrześniu 2014 roku.

 

Od 2014 roku okolice źródeł Czarnej Przemszy przeżywały prawdziwy rozkwit.


Powstał chodnik na ulicy Poległych.

Dworek w trakcie powstawania chodnika.

Okolice dworku z nowym chodnikiem.


 

Z inicjatywy Pawła Kaziroda powstał i rozszerzał swą działalność Społeczny Dom Kultury i rekreacji.


Wyremontowano sale OSP Zawiercie Bzów przy ogromnym wkładzie pracy własnej Naszych druhów.

Powstał chodnik na ulicy Żeromskiego.

Nasi druhowie remontowali garaże i wstawili nowe wrota.

 

Te inicjatywy wspierane przez Miasto Zawiercie i szereg działań oddolnych mieszkańców pozwoliły na to, że Nasze Osiedle wypiękniało w ciągu ostatnich lat.

 

Na szczególną uwagę zasługuje tu postawa druhów OSP Zawiercie - Bzów.


Tematowi zaangażowania i wkładu pracy własnej druhów z OSP Zawiercie - Bzów w dopieszczaniu wizerunku Naszego Osiedla i pracy na rzecz Miasta poświęcę oddzielny wpis.


 

Zbigniew Kaziród.wtorek, 14 sierpnia 2018, amigo30
BZÓW

Polecane wpisy

  • ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY ZKM ZAWIERCIE

    Po konsultacjach otwartych dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej w Zawierciu odbytych w Urzędzie Miejskim, rozpoczął się kolejny etap konsultacji. (

  • SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCYCH OSIEDLI Z WŁADZAMI MIASTA

    09. 02. 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Zawierciu odbyło się spotkanie przewodniczących osiedli z władzami miasta. Rozmowy dotyczyły planów pracy, planowanych inw

  • TO WŁAŚNIE 4 LUTEGO 1989 R.

    Ciekawe czy dzisiaj bylibyśmy w stanie usiąść przy takim stole?  Okrągły stół - mebel składający się z 14 segmentów, każdy z nich to płyta stolarska pok

TrackBack
TrackBack URL wpisu:
<><><> <><><> <><><>

SKRZYNKA POCZTOWA Napisz do mnie e-mail


<><><> <><><> <><><>
BZOW na Facebooku