W TROSCE O PERŁĘ JURY

BZÓW

niedziela, 07 kwietnia 2019

W dniu 4 kwietnia miało miejsce kolejne spotkanie Przewodniczących Osiedli i Sołtysów z Władzami Miasta Zawiercie.

Na spotkaniu padła propozycja utworzenia Forum Przewodniczących Osiedli i Sołtysów, celem usprawnienia komunikacji i działań tak, by były maksymalnie sprawne i szybkie.


Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy i problemy zawierciańskich Osiedli i Sołectw. 


W imieniu Zarządu Osiedla Bzów i Mieszkańców poruszyłem następujące kwestie:

- konsekwencje jakie powstaną w nowej infrastrukturze Osiedla (powstałej w latach 2015-1018) po pracach prowadzonych obecnie przy budowie linii średniego napięcia według planów z 2014 roku,

- kwestię wymiany oraz naprawy przystanków i słupków przystankowych,

- temat usunięcia składowiska papy znajdującego się na przedłużeniu ulicy Czwartaków z pomocą Miasta w ramach akcji prowadzonej przez Urząd Miejski - "Wiosenne Porządki", 

- przedstawiłem osiągnięcia sportowe Nikolasa i Laury Pawlik wnioskując o stypendia sportowe dla Naszych uzdolnionych sportowców oraz patronat Prezydenta. 

 

Poruszone tematy będą uzgadniane i doprecyzowane z odpowiednimi jednostkami Urzędu Miejskiego w najbliższych dniach.

 

Tematem ważnym jest:

PODANIE TERMINU ZEBRANIA

DOTYCZĄCEGO

WYBORÓW DO ORGANÓW

OSIEDLI I SOŁECTW

POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ZAWIERCIA

W TERMINIE DO 31 MAJA 2019 ROKU. 

 

Link do uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu:

http://www.zawiercie.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=29783&bar_id=15083

 

Zbigniew Kaziród

Zdjęcia: Urząd Miejski Zawiercie


 


sobota, 23 marca 2019

22 marca 2019 roku odbył się w Społecznym Domu Kultury i rekreacji w Zawierciu - Bzowie 

TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BZOWA.

 


 

Turniej odbywał się systemem pucharowym, a zacięcie walczyło o podium 14 graczy.

 


 

Dyplomy i statuetki wręczył zwycięzcom Pan Adam Krzywicki.

 


Największą, miłą i zaskakującą niespodziankę sprawiła wszystkim najmłodsza, 10 letnia, Emilia Leks zdobywając I miejsce. 

 

 

Na miejscu II uplasował się Paweł Leks.

 

 

III miejsce zajął Adam Flak.

 


 

IV miejsce zajął Zdzisław Kaziród

 


 

 

Upominki w imieniu Pani Poseł Anny Nemś wręczył wszystkim uczestnikom Paweł Kaziród.

 


 

 SDKiR w Zawierciu - Bzowie dziękuje wszystkim za udział i moc sportowych emocji.

 

 

 

Zbigniew Kaziród


 

 

piątek, 15 lutego 2019

Po konsultacjach otwartych dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej w Zawierciu odbytych w Urzędzie Miejskim, rozpoczął się kolejny etap konsultacji.

 

(zdjęcie: kadr z fot. Pauli Soboty)


Na spotkania w siedzibie ZKM Zawiercie zostali zaproszeni już przedstawicieli niektórych Osiedli.

Ze swojej strony miałem przyjemność przedstawić spostrzeżenia dotyczące komunikacji miejskiej w rozmowie z Prezesem ZKM Zawiercie, Panem Markiem Ciepajem. 

 

Przekazałem bolączki dotyczące wszystkich pasażerów korzystających z usług ZKM Zawiercie wskazując na:

- niedogodności wynikające z logistyki transportu, które nie uwzględniają (lub są ignorowane przez kierowców) "zaczepiania" poszczególnych linii, na które chcieliby przesiadać się pasażerowie (za przykład posłużyłem się linią Nr 4 i 7, która na przystanku Fugasówka nie pozwala na przesiadkę w kierunku Ogrodzieńca i linią Nr 5 i 4, która nie pozwala na przesiadkę w kierunku Bzowa),

- poruszyłem temat linii Nr 2, która w większości przypadków omija ul. Królowej Jadwigi, gdzie znajduje się szereg zakładów pracy, uniemożliwiając na swobodne i punktualne dotarcie do miejsca pracy zatrudnionym tam osobom uczulając również na utrudnianie życia i działania powodujące dalszą marginalizację i wykluczanie społeczne osób poszkodowanym przez los, które korzystają ze znajdującego się tam Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Zwróciłem uwagę na przeszło dwugodzinną lukę w kursowaniu linii Nr 4 między godziną 10:30 a 12:50.

 

Wszystkie poruszone kwestie znalazły zrozumienie u Pana Marka Ciepaja, co znajduje odzwierciedlenie w wywiadzie przeprowadzonym przez Radio Zawiercie z Prezesem ZKM Zawiercie. 

 

Wywiadu można posłuchać tu:

http://radiozawiercie.pl/aktualnosci/14-lutego-2019-gosc-dnia-radia-zawiercie-marek-ciepaj-audio/?fbclid=IwAR0Xw_LppYEPshN586fI-5ctZA13oFkiE9_ztCm-HbIglm1lam0UUccKA8Y

 

Zapraszam Mieszkańców Osiedla Bzów do kontaktu i wnoszenia uwag dotyczących komunikacji miejskiej. 

 

Zbigniew Kaziród

niedziela, 10 lutego 2019

09. 02. 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Zawierciu odbyło się spotkanie przewodniczących osiedli z władzami miasta.


Rozmowy dotyczyły planów pracy, planowanych inwestycji i działań bieżących.

Ustalono, że spotykania będą odbywać się cyklicznie co miesiąc, aby na bieżąco omawiać wszystkie sprawy. 

Ze strony Urzędu Miejskiego w Zawierciu w spotkaniu udział wzięli: 

Prezydent Miasta - Łukasz Konarski,

Sekretarz Miasta - Agata Jarza-Kopryś,

Skarbnik Miasta - Marcin Gawłowicz,

Młodzieżowy Zastępca Prezydenta - Jakub Kosoń,

Przewodniczący Komisji Społecznej - Henryk Mól.

 


 

Na ręce Prezydenta złożone zostały dwa pisma.

Pierwsze dotyczy wydatków przeznaczanych dotychczas na zasadzie tzw. "Funduszu Osiedlowego", który wynosił 15 000 zł. 

Uwzględniając wnioski składane przez Mieszkańców Osiedla Bzów, konsultacje z Zarządem Osiedla i radnym Pawłem Kazirodem oraz uwzględniając wcześniej składane pisma wnioskowałem o przeznaczenie tegorocznych środków finansowych na wykonanie elementów siłowni pod chmurką przy istniejącej wiacie rekreacyjnej i placu zabaw na ulicy Konopnickiej

Inwestycję uzasadniłem uatrakcyjnieniem już istniejącej infrastruktury rekreacyjnej znajdującej się w tym miejscu zapewniającej miejsce do aktywnego wypoczynku dla najmłodszych i starszych mieszkańców naszego Osiedla. Dodajmy, że tereny rekreacyjno - sportowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki rowerowej wiodącej Szlakiem Orlich Gniazd i są wizytówką naszego Osiedla i zarazem Miasta. 

 


 

Drugie pismo dotyczy inwestycji.

 

Zarząd Osiedla Bzów po konsultacjach z mieszkańcami zaplanował następujące inwestycje:


1. Dokończenie budowy rozpoczętej w 2018 r. nakładki asfaltowej na drodze powiatowej, ul. Harcerska, łączącej Bzów z Kromołowem (inwestycja wspólna z PZD - droga powiatowa).


2. Budowę chodnika na ulicy Konopnickiej do zbiegu z ul. Harcerską. W ramach tej inwestycji:

 - remont istniejącego, zniszczonego fragmentu chodnika.

 - dobudowanie utwardzonego pobocza / chodnika do zbiegu z ul. Harcerską o szerokości do 1 m.


3. Budowa chodnika o szerokości do 1 m. na odcinku ul. Poległych będącej drogą miejską.


4. Budowa chodnika na ul. Orłowskiej, będącej drogą miejską, od kościoła do cmentarza.


5. Budowa nowego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 14 Fundacji „Elementarz” na podstawie wstępnie opracowanego kosztorysu w 2018 r.


6. Realizacja wieloetapowej inwestycji mającej na celu kompleksową rewitalizację źródeł Czarnej Przemszy i znajdującego się tam betonowego zbiornika wodnego wraz ze wstawieniem rur wody przepływowej, skwerków rekreacyjnych, ławek, pomostu nad zbiornikiem itp. Przypomnijmy, że Zawiercie leży w dziale wód I stopnia między dorzeczami Wisły i Odry i zarówno źródła Warty jak i Czarnej Przemszy są wizytówką Miasta.

 


 

Złożone pisma będą w najbliższym czasie konsultowane z Prezydentem Łukaszem Konarskim.

 

Korzystając z obecności Przewodniczącego Komisji Społecznej zwróciłem szczególną uwagę na:

- systematyczne wykaszanie i odchwaszczanie ścieżki rowerowej wiodącej Czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd,

- przypomniałem o wstawionych transformatorach w obrębie skweru rekreacyjnego u zbiegu ulic Konopnickiej i Korzennej, nowej nawierzchni asfaltowej łączącej Karlin z Bzowem wnioskując o ostateczne rozwiązanie tej kwestii.

 

W związku z planowanymi festynami i imprezami złożyłem propozycję zorganizowania w Naszym Osiedlu festynu majowego nawiązującego do nazwy miejscowości Bzów, którą będę w najbliższym czasie konsultował z Prezydentem Łukaszem Konarskim i Młodzieżowym Zastępcą Prezydenta Jakubem Kosoniem.

 

Zapraszam Mieszkańców Osiedla do informowania o sprawach bieżących dotyczących Bzowa

osobiście,

pocztą elektroniczną zbigniewkazirod@gazeta.pl ,

poprzez FB,

messengera

lub telefonicznie pod numer 515 176 311. 

 

Następne spotkanie przewodniczących i sołtysów zaplanowano na

2 marca 2019 r. 


 


Zbigniew Kaziród

środa, 06 lutego 2019

Ciekawe czy dzisiaj bylibyśmy w stanie usiąść przy takim stole?

Okrągły stół - mebel składający się z 14 segmentów, każdy z nich to płyta stolarska pokryta okleiną dębową. 
Wady- Niepolakierowany od spodu. 
Producent - Zakłady Wytwórcze Mebli Artystycznych w Henrykowie. 
Rok produkcji - październik 1988 r.
Koszt 3,826 mln zł. 
Pierwsze użycie - 6 lutego 1989 r. 
Wartość - nie do oszacowania, ale na pewno rewolucyjna w umeblowaniu politycznym i gospodarczym Polski i Europy.

 


Dla wielu młodych ludzi jest niepojęte, że dopiero niespełna 30 lat możemy korzystać z wolności, jesteśmy pełnoprawnymi członkami Europy, już niepogrodzonej polityczną i mentalną żelazną kurtyną rozpościerającą się „od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem”. A i nam trudno zrozumieć jak mogliśmy żyć w latach wcześniejszych.

Okrągły stół przyniósł wybory 4 czerwca, rok później wybory prezydenckie, w kolejnym roku już zupełnie wolne wybory i demokrację ze wszystkimi zaletami i wadami. Ale też otworzyły się drzwi do najważniejszych organizacji międzynarodowych 
1991 Rada Europy (ochrona praw człowieka) 
1999 NATO (bezpieczeństwo militarne)
2004 Unia Europejska (unia gospodarcza)

Odwrotu nie ma.

 

 Anna Rybakiewicz

środa, 26 grudnia 2018

 

Betlejem, symbol bezgranicznego dobra, gdzie wciąż czyha zło.

 


 

Otaczający nas świat jawi się wielu jako przeogromna scena, na której toczy się nieustanna walka między dwoma siłami dobrem i złem. W monoteistycznych religiach personifikowane są one z Bogiem- źródłem nieskończonej miłości jak i też z diabłem, demonem - duchowym krzewicielem zła.


Zwykły zaś człowiek to jakby malutki punkcik, poddawany bez przerwy działaniom obu sił. 
Przyciągany z różną siłą przez dwa przeciwstawne wektory, nie potrafiący, nie mogący się od nich uwolnić w żaden sposób. Jego zaś wolna wola decyduje w jaką stronę następuje zwrot.
Zresztą nie trzeba być wierzącym, by owe zjawisko objawiające się pod każdą szerokością i długością geograficzną, o każdej porze, dostrzec własnymi zmysłami. Mocno zadeklarowany ateista, po krótkim zastanowieniu, potrafi również ułożyć bez trudu poszczególne składowe antagonistycznych sił. Prawdzie przeciwstawi kłamstwo, dalej miłosierdzie - obojętność, miłość - nienawiść itd.


Betlejem, które dziś w świecie chrześcijańskim pada z ust różnych narodów, jest jako miejsce symbolem tejże walki. Oto mamy miejsce święte z Bazyliką Narodzenia, gdzie bije jedno ze źródeł chrześcijaństwa, dokąd przybieżają pielgrzymi, symbol narodzin Chrystusa głoszącego bezgraniczną miłość. Z drugiej zaś strony widzimy Betlejem jako obecnie miasto należące do autonomii palestyńskiej, z ludnością arabską, położone w państwie Izrael, gdzie nienawiść, wrogość, nieufność wzajemna, bojaźń o jutro, niepewność są główną osią wzajemnych relacji. To teren, gdzie tli się ciągły konflikt, i wystarczy mały incydent, by eskalował szerząc nieszczęście. Bazylika zdaje się toczyć walkę z kordonami wojska, a rozwiązania brak do tej pory.


Może nas dziwić, dlaczego biblijny Jezus, czyniący tyle cudów pozostawił ziemię na której przebywał w ogniu konfliktu. Wierzący znajdą jednak odpowiedź w genesis świata. W raju gdzie rządził Bóg, był i przewrotny wąż kusiciel, zło pojawiło się w historii ludzkości jakby wraz z nadanym dobrem.

 

Grzegorz Leks

niedziela, 23 grudnia 2018

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I WSPANIAŁEGO 2019 ROKU!!! 

 

 

Radosnych, spokojnych, pachnących choinką Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych sercu osób!

W miłości, radości i ciepłej atmosferze!

Sukcesów i wytrwałości w realizacji planów.

Niech Nowy Rok przyniesie pełno radosnych chwil i spełni najskrytsze marzenia.

 

Życzy

Zbigniew Kaziród 

 


sobota, 22 grudnia 2018

 

SYMBOLIKA OZDÓB CHOINKOWYCH 

 

 


Gwiazda na szczycie symbolizuje Gwiazdę Betlejemską, za którą podążali Trzej Królowie.

Jabłka, kiedyś obowiązkowa ozdoba choinkowa, to pamiątka po rajskim jabłuszku, zastąpiona dzisiaj przez czerwone bombki.

Złocone orzechy wieszane kiedyś na choinkach to pogański symbol dobrobytu i siły.

Łańcuchy choinkowe to symbol węża - rajskiego kusiciela.

Światełka (dawniej świeczki) mają przywodzić na myśl "światłość nad światłościami".

Dzwoneczki oznaczają dobrą nowinę i radość.

Popularne czerwono-złote ozdoby sięgają tradycji pogańskiej, w której kolory te symbolizują bogactwo.

Czerwień ma także odpędzać choroby, a malowane na złoto orzechy - wróżyć urodzaj.

 


 

MPP

 

czwartek, 25 października 2018W ubiegłym roku zakończyła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 14 Fundacji "Elementarz" w Bzowie.

 

Tak budowano Naszą 1000-latkę w 1965 r. na podmokłych terenach koło Czarnej Przemszy.


 

Tak wyglądała w na przełomie lat 1970/1980. 

 

W 2014 roku wspólnym wysiłkiem mieszkańców wybudowano chodnik do szkoły. 

 

 

Szkoła przed termomodernizacją. 

 

 

Szkoła po termomodernizacji.


 

Sale i tereny wokół Naszej Szkoły. 

 

Hala do hipoterapii.

 


 

Stajnia przy szkole.


 

Sala do terapii sensorycznej.

 

 

Nowe boisko z nawierzchnią poliuretanową. 

 

 

Plac zabaw przy szkole. 

 

 

Nowa nakładka asfaltowa na ulicy Harcerskiej. 

 

 

Zbigniew Kaziród

 

 

Druhowie OSP Zawiercie-Bzów pozyskali dzisiaj nowy samochód ratowniczo - gaśniczy. 
Niech dobrze służy bezpieczeństwu naszego miasta.

 


Zakup samochodu był możliwy dzięki wspólnemu finansowaniu ze środków Urzędu Miejskiego w Zawierciu, Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚ w Katowicach i NFOŚiGW w Warszawie.

 

 

MPP


19:58, amigo30 , BZÓW
Link Komentarze (1) »
piątek, 12 października 2018

Przez ostatnie przeszło 90 lat wiele się działo w Naszej jednostce OSP. 

W wielkim skrócie przedstawię ostatnie 4 lata. 

Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miejskiego w Zawierciu i ogromnym wkładzie pracy własnej jednostka OSP Zawiercie - Bzów przeszła metamorfozę. 

Generalnemu remontowi poddana została sala główna. sale mniejsze, toalety, zaplecze kuchenno - gospodarcze oraz garaże. 


 Tak kiedyś wyglądała sala główna

Stan obecny podczas rozgrywek Ligi Tenisa Stołowego.

Sala zamienia się na salę bankietową.

Organizowane są zabawy sylwestrowe, karnawałowe, andrzejkowe i festyny lokalne.

Dzięki profesjonalnemu nagłośnieniu każda impreza jest udana.

Strażacy wyremontowali również małe sale.

Nowy wygląd małej sali - zdjęcie z zebrania z mieszkańcami


Dzięki naszym Wspaniałym Paniom z KGW, zespołu "Strażak" i "Tęcza" powstało zaplecze gospodarczo - kochenne, którego nie powstydziłby się profesjonalny lokal gastronomiczny. 

Dzięki dotacji z UM Zawiercie strażacy wyremontowali garaże.

Stan obecny.

Wstawiono również profesjonalne wrota garażowe.

Poza dbaniem o stan zaplecza i terenu wokół remizy OSP nasi druhowie przede wszystkim biorą udział we wszelkiego rodzaju akcjach.

Akcja przy podtopieniach na ulicy Glinianej.

Dogaszanie hali ze śmieciami przy ulicy grunwaldzkiej.

Neutralizacja gniazd owadów błonkoskrzydłych.

Nocne akcje OSP Zawiercie - Bzów.

Akcje gaszenia traw.

Prace przy udrażnianiu koryta Warty w Zawierciu.

Akcje likwidacji barszczu sosnowskiego.

Zabezpieczanie rozgrywek Aluro Virtu Warta Zawiercie.

Zabezpieczanie imprez masowych.

Jako, że nie sama pracą człowiek żyje. Nasi druhowie organizują "Strefy Kibica".

Festyny, kuligi i imprezy plenerowe.

 

Do dzisiaj pamiętamy huczne obchody 90-lecia OSP Bzów.


 

Zbigniew Kaziród

 

niedziela, 07 października 2018

Wiele lat temu pasją Pawła Kaziroda stała się hippika.

Zaczęło się od jednego konika polskiego.

Z czasem dołączyły do tego konie śląskie, tarpany i kucyki.

Swoją pasją dzieli się z innymi

Najbardziej zadowolone są z tego dzieci.


 

Zajęcia z końmi dla najmłodszych są realizowane przez cały rok.

 

 

Konie nadają się zarówno pod siodło jak i do zaprzęgu.

 

 

Zimą organizowane są kuligi z ogniskiem dla dzieci.

 

 

Latem przejażdżki wozem konnym i bryczką.  

 


 

Nasi milusińscy uczą się przez obcowanie z końmi odpowiedzialności za zwierzęta.

Konie pełnią w życiu dzieci bardzo wychowawczą rolę, ucząc poza odpowiedzialnością, systematyczności i dyscypliny.

Potrafią ukoić nerwy i pomagają obudzić wrażliwość.


 

 

Organizowane są też przejażdżki po Jurze dla "starszej młodzieży". 

 

 

Wraz z druhami z OSP przygotowywane są biesiady z kuligiem cieszące się ogromnym zainteresowaniem. 


 

MPP


 

 

 


wtorek, 02 października 2018

Realizowanie inwestycji w każdej dzielnicy i sołectwie – to zdaniem prezydenta miasta Witolda Grima – zrównoważony rozwój Zawiercia. Podczas spotkania z przewodniczącymi podsumowano inwestycje i wszelkie prace prowadzone w ciągu ostatnich czterech lat. Spotkanie poprowadził Józef Pypno, przewodniczący osiedla Warty.

 W trakcie spotkania każdy z przewodniczących wyliczał przeprowadzone prace modernizacyjne, remontowe, itp., m.in.: nowe drogi, chodniki, ławki, oświetlenie, rewitalizację terenów zielonych, termomodernizację budynków, nowe place zabaw i siłownie, a także zamontowane progi zwalniające czy zmianę organizacji ruchu.


W spotkaniu wziął również udział Grzegorz Kwiecień, przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miejskiej, który podziękował za dotychczasową współpracę.
W skład Zawiercia wchodzą cztery sołectwa: Karlin, Łośnice, Pomrożyce i Skarżyce oraz osiemnaście osiedi: Argentyna, Blanowice, Borowe Pole, Bzów, Centrum, Dąbrowica, Kromołów, Marciszów, Miodowa, Piłsudskiego, Stary Rynek, Stawki, Szymańskiego, Warty, Wydra Zielona, Zuzanka i Zuzanka I oraz Żerkowice.

 


 

Ze swojej strony przedstawiłem inwestycje realizowane w Naszym Osiedlu w latach 2014 - 2018.

W wielkim skrócie.

 Wykorzystanie tzw Funduszu Osiedlowego:

- 2015 – zakup sprzętu nagłaśniającego, altanek i huśtawek,

- 2016 i 2017 – budowa skweru rekreacyjnego u zbiegu ulic Korzennej i Konopnickiej,

- 2018 – dokończenie budowy chodnika przy ulicy Poległych we współpracy z PZD Zawiercie.

Infrastruktura drogowa:

- położenie nakładki asfaltowej na ulicy Harcerskiej.

- przebudowa chodników na ulicy Poległych i Żeromskiego,

- przebudowa chodnika na ulicy Żołnierskiej i położenie nowego odcinka chodnika na tejże ulicy łączącego Bzów Z Fugasówką,

- remont ulicy Konopnickiej i zmiana organizacji ruchu.

Rekreacja i kultura, bezpieczeństwo:

- budowa placu rekreacyjnego z wiatą przy ulicy Konopnickiej,

- budowa placu zabaw przy ulicy Konopnickiej,

- budowa profesjonalnego, wielofunkcyjnego boiska przy SP NR 14 Fundacji „Elementarz”,

- generalny remont i modernizacja sali głównej, pomieszczeń gospodarczych, kuchni i toalet w budynku remizy OSP,

- wstawienie nowych wrót w garażach budynku i generalny remont garaży OSP,

- termomodernizacja budynku SP Nr 14 Fundacji „Elementarz”.

 

Wszystkie inwestycje realizowane w Naszym Osiedlu przedstawione sa na blogu, stronie FB Bzów i moim profilu FB.

 

Wykorzystano materiały i zdjęcia: https://www.zawiercie.eu/

Zbigniew Kaziródniedziela, 30 września 2018

 

Zmiany, zmiany, zmiany.

 Do Naszej jednostki OSP trafił Star 244 GBA 2.5/16 zastępując bliźniaczego Stara który był u nas od 2004 roku, a który obecnie z racji złego stanu został wycofany z podziału bojowego.


Samochód został przekazany nam przez OSP Kromołów.


Pozyskany samochód jest nieco młodszy, wyposażony w linie szybkiego natarcia i zbiornik wody. Dodatkowo posiada na wyposażeniu wieszaki na zestawy ODO.

W najbliższym tygodniu Star zostanie uzbrojony i włączony do podziału. 

Druhowie z naszej jednostki OSP z niecierpliwością oczekują na nowy wóz oparty na podwoziu Opla Movano.

 


MPP

poniedziałek, 24 września 2018

Szkoła Podstawowa Nr 14 Fundacji "Elementarz" zaprasza wszystkich na Festyn Rodzinny❣️❣️❣️


Będzie zabawa! Będzie się działo! 😉

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

MAŁY GEST W WIELKĄ ROCZNICĘ 100 LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI ❣️❣️

 

sobota, 22 września 2018

MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR!

21 PAŹDZIERNIKA WYBIERZEMY RADNYCH DO POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO!

PONIŻEJ LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH POWIATOWYCH Z ZAWIERCIA!

 

 

Okręg nr 1


KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA”

1          ROK Zbigniew Jan   
2          ZAMORA Jan Włodzimierz
3          FALKIEWICZ-ANZORGE Anna Maria   
4          DOMAGAŁA Wioletta Anna         
5          CHMURA Paweł      
6          KOŁODZIEJCZYK Anna Urszula
7          PIETRYKA Ewa Ludomira
8          JĘDRZEJAK-CIEPŁY Edyta Krystyna     
9          SADOWSKA Anna Barbara           
10        KURZAK Jerzy Stanisław   
11        ŻARNOWIECKI Marek      
12        JACHIMOWSKI Aleksander Marian

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA

1          KOZIOŁ Barbara Danuta    
2          KOWALCZYK Tomasz Piotr         
3          MOGIELSKI Szymon         
4          ZIĘBOWSKI Robert Adam            
5          PAWŁOWSKA-POLAŃSKA Izabela Krystyna   
6          LEKKI Tomasz Piotr            
7          ZAWISZ Wiktoria Barbara  
8          GOLA Patrycja         
9          CIEPŁY Karol Szymon        
10        PORĘBSKI Dawid Łukasz  
11        WIERZBOWSKA Jadwiga
12        GUMUŁKA Karolina Anna

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1          SZCZYGŁOWSKI Marek Stanisław          
2          PANEK Jacek Bogusław      
3          DORS Grzegorz        
4          MACH Teresa Natalia          
5          HĄC Bogusława Jadwiga    
6          FUGAS Stanisław Wojciech            
7          STOLARSKI Grzegorz        
8          TOBOREK Agata    
9          RADOSZ Paweł Łukasz      
10        LIPŚ Grażyna Mirosława     
11        PODSIADŁO Rafał Paweł  
12        KOT Agnieszka Katarzyna

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1          BENC Małgorzata Bogumiła           
2          PYTLIK Dorota Danuta       
3          WOJCIECHOWSKI Marcin Wojciech       
4          MACIĄŻEK-MAZUR Izabela Dorota       
5          KOT Roman Zdzisław          
6          BIAŁA Wioleta Marzena     
7          MISZCZYK Alina    
8          PASEK Anna Maria
9          WOSIK Jarosław Mariusz    
10        CHRZĄSZCZYK Tomasz Adam    
11        GRABOWSKI Robert Dariusz        
12        CZERWIŃSKI Andrzej Tomasz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCÓW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ

1          KŁÓSEK Edmund Kazimierz         
2          BEDNARZ Dariusz Grzegorz         
3          WILK Andrzej Szymon       
4          PODLASEK Agnieszka Bogumiła  
5          FERDYN Grażyna Teresa    
6          REJEK Agnieszka Anna      
7          GAJEK-GOŁUCHOWSKA Justyna Anna            
8          ZAGAŁA Igor Grzegorz      
9          MAKARUK Artur Grzegorz           
10        KOWALCZYK Kamil Przemysław            
11        ŚLIWA-DZIWIŃSKA Aneta Izabela         
12        CHMIELEWSKI Jakub Przemysław

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1          MUCHA-POPIEL Teresa Anna      
2          MACHURA Małgorzata Halina      
3          KSIĄŻEK-SŁOMKA Aniceta Bronisława
4          MASZCZYK Anita Maria   
5          SZCZĘŚNIAK Marlena Lidia         
6          CHOLEWKA Ryszard Zygmunt    
7          ŁAKOTA Paweł Aleksander           
8          PABIAN Józef Leszek         
9          ŚWIDERSKA Magdalena Marta     
10        LUDWIG Marek      
11        WILCZEK Aneta Anna       
12        ŻAKOWSKI Janusz Eugeniusz

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM

1          DANECKI Andrzej Lucjan
2          KAROŃ Waldemar Jacenty
3          SZKLARKOWSKA-NOSZCZYK Małgorzata     
4          KOZIOROWSKI Marek Jerzy        
5          STĘPIEŃ Daria Anna          
6          SIKORA Zenobiusz Włodzimierz   
7          PTAŚ Elżbieta Maria            
8          ZIĘBIŃSKI Marek Krzysztof         
9          SACZYŃSKA Krystyna Teodozja  
10        STACHOWSKI Tomasz Wiesław   
11        KOZŁOWSKA Aneta Katarzyna    
12        WESOŁOWSKI Paweł Michał

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!!!

LOS POWIATU W TWOICH RĘKACH!!! 


środa, 19 września 2018

 

Do wyborów pozostało już tylko 32 dni . Wczoraj o północy 18  września, minął termin rejestracji kandydatów do  Rady Miejskiej w Zawierciu . Już 21 października  będziemy wybierać swoich reprezentantów.

 


 

Kto powalczy o miejsca w Radzie Miejskiej w Zawierciu ?

 

Mieszkańców Bzowa interesuje okręg wyborczy Nr 1

 

OKRĘG NR 1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA

1          CZARNOJAŃCZYK Piotr Bartłomiej       
2          CHAT Monika Roksana       
3          GIESZCZYK Sergiusz Mateusz      
4          PACIEJ Izabela Agnieszka  
5          KULCZYKOWSKI Adam Mikołaj            
6          GUMUŁKA Ryszard Mariusz         
7          POZIOMEK Dawid Piotr    
8          KORPYŚ Urszula Maria      
9          BONDAROWSKA Ewa Aneta    
  
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1         KAZIRÓD Paweł Stefan     
2          DOMAGAŁA Paweł Stanisław       
3          SZOTA Michał Jerzy            
4          KUREK Dariusz       
5          ZBIERAŃSKI Michał Łukasz         
6          BREWCZYŃSKA - FLORCZYK Ewa Regina     
7          SZOSTAK Wiktoria Weronika        
8          KOTUŁA Izabela Elżbieta   
9          KALIŃSKA Aleksandra Wiesława

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1          CHAWUŁA Beata Agnieszka         
2          GOLENIA Mariusz Grzegorz          
3          GWIZDEK Bożena Marlena            
4          NIERODA Judyta Sylwia    
5          ZAWADA Zdzisław Edmund         
6          HABRZYK Eliza Joanna     
7          JACHIMOWSKA-WIŚLAK Agnieszka Małgorzata         
8          NIEPIEKŁO Piotr    
9          IBEK Przemysław Damian

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM

1          PAJĄK Jarosław       
2          WALCZYK-MADEJ Dorota Agnieszka    
3          KAPUŚCIAK Andrzej Paweł         
4          OSTROUCH Dawid Łukasz           
5          KORPYŚ Iwona Magdalena            
6          BRODZIŃSKA Angelika Żaneta    
7          MYSZKOWSKI Patryk Kacper      
8          SWARYCZEWSKI Jacek   
9          KWIECIEŃ Sylwia Edyta

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCÓW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ

1          MACH Ryszard Stefan        
2          WOJTASZCZYK Zbyszek Zygmunt          
3          MADEJSKI Damian Łukasz            
4          GŁOWACKI Arkadiusz Cezary      
5          OLESIŃSKA Barbara Ewa
6          LABER Bogusława Zdzisława        
7          KURZAK Anna Barbara      
8          KOTLARZ Magdalena Sabina        
9          SUROWIEC Jarosław Lech

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WITOLDA GRIMA ZAWIERCIE BEZ PODZIAŁÓW

1          JANIK-JAWORSKA Joanna Anna
2          SOCHACKI Jarosław Jacek            
3          WYSOGLĄD-ŁUKASIK Magdalena        
4          TOPOLNICKI Krzysztof Marcin    
5          KONOPKA Michał Robert  
6          SŁODOWY Marek Grzegorz          
7          RADOSZ Halina      
8          GARCZYK Gabriela Katarzyna   
9          FORYŚ Wiesław Jaan

A na tej liście KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
i pozycja NR 1 KAZIRÓD Paweł Stefan 

  
NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!!!

21 PAŹDZIERNIKA WYBIERZMY ŚWIADOMIE!!!

LOS BZOWA W NASZYCH RĘKACH!!!

   
niedziela, 16 września 2018

 

W sobotę 8.09.18 r odbył się Jurajski Festiwal Kultury Ludowej w Szczekocinach.

Była możliwość ponownego spotkania się z sympatykami tego rodzaju muzyki i piosenki.

Cieszę się z tych spotkań gdyż mimo, ze upłynęło już 20 lat od mojego pierwszego udziału w tej imprezie wzajemna sympatia w tej grupie nie maleje.

 


 

Cieszymy się z wyróżnień i nagród jakie otrzymaliśmy jako solistki, Zespół "Tęcza" ,solista instrumentalista - Kamil Zieliński - I miejsce i Kapela "Swojacy" - II miejsce.

 

Tola Kołton

 

ZESPÓŁ BZOW.BLOX GRATULUJE WYRÓŻNIEŃ!!!

 

 

 

 

ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!! 


środa, 29 sierpnia 2018

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

W ZAWIERCIU

 


 

 

Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach opublikowało listę komitetów wyborczych w Zawierciu. Nie licząc partii politycznych, w naszym mieście zarejestrowano 4 komitety lokalne.

Do wyborów szykują się również partie polityczne. Na zawierciańskich listach znajdziemy więc przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Poniżej lista komitetów zarejestrowanych w KBW Katowice:


1. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WITOLDA GRIMA ZAWIERCIE BEZ PODZIAŁÓW


2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA


3. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCÓW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIE

 

4. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYMPATYCY ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ KRZYSZTOFA PERONIA

 

MPP

wtorek, 28 sierpnia 2018

DOBRA WIADOMOŚĆ!!!

Dzień po "sąsiadach" z Kromołowa także i OSP Zawiercie-Bzów pragnie podzielić się długo oczekiwaną informacją.


W dniu 21 sierpnia w siedzibie firmy Dragon z Dąbrowy Górniczej została podpisana umowa na dostarczenie nowego Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego GLBA.

 Samochód na podwoziu Opla Movano będzie wyposażony w zbiornik wodny-pianowy, agregat wysokociśnieniowy,maszt oświetleniowy, wyciągarkę oraz wiele narzędzi przydatnych w czasie akcji.


Zakup pojazdu dla OSP Zawiercie-Bzów został sfinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miejskiego w Zawierciu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.


Druhowie OSP Zawiercie-Bzów składają podziękowania włodarzom i pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy wiele pracy włożyli w doprowadzenie sprawy do pozytywnego finału, Komendantowi Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu, Związkowi Wojewódzkiemu ZOSP RP oraz urzędnikom Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW, którzy krok po kroku pomogli przebrnąć przez skomplikowane procedury urzędowe. ❣️❣️
  

 

Źródło: OSP Zawiercie-Bzów

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 13
O autorze
<><><> <><><> <><><>

SKRZYNKA POCZTOWA Napisz do mnie e-mail


<><><> <><><> <><><>
BZOW na Facebooku