W TROSCE O PERŁĘ JURY

BZÓW

poniedziałek, 08 stycznia 2018

Już na grudniowej sesji Rada Miejska jednogłośnie przyjęła największy jak dotąd budżet dla Zawiercia na 2017 rok.

 

 

Mimo nie najlepszej pogody położono kładkę na moście nad Czarną Przemszą. 

 

 

Zima zasypała JuRAJSKĄ Krainę i zorganizowano pierwszy w tym roku kulig dla dzieci.

 

 

Odbyło się zebranie mieszkańców i Zarządu Osiedla i zdecydowano o przeznaczeniu Funduszu Osiedlowego w 2017 roku na kontynuację prac przy skwerze rekreacyjnym u zbiegu ulic Korzennej i Konopnickiej.

 

 

W lutym z inicjatywy Pawła Kaziroda i przy współpracy druhów z naszej OSP zorganizowano kulig połączony z poczęstunkiem w styl góralskim. Zainteresowanie imprezą przerosło nasze oczekiwania.

 

(  Tak wygląda styl góralski :)  )


 

OSP Zawiercie - Bzów było organizatorem Strażackiego Turnieju w Tenisie Stołowym na poziomie gminnym.

 

 

W kwietniu mieszkańcy Bzowa uporządkowali tereny rekreacyjne wokół boisk, placu zabaw i hali do hipoterapii.

 

 

Ruszyły prace przy chodniku na ulicy Żołnierskiej zakończone w lipcu.

 

 

Jednocześnie Gmina Ogrodzieniec budowała nowy chodnik na Fugasówce w kierunku Bzowa.

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zawiercie odchwaszczało ścieżkę rowerową i dbało o wycinkę trawy i dzikich krzaków na terenach rekreacyjnych Bzowa i placach zabaw.

 


 

BZÓW TO NIE WYSYPISKO.

Niektórzy jednak podrzucają wciąż odpady uznawane za niebezpieczne do lasów na naszym terenie.

 

 

Odbyło się spotkanie w sprawie dofinansowania dla mieszkańców na budowę odnawialnych źródeł energii.

 

 

Z końcem roku zakończono ostatecznie budowę skweru rekreacyjnego.

Rozpoczęto termomodernizację Szkoły podstawowej Nr 14 Fundacji "Elementarz".

 

 

W grudniu PUK Zawiercie wyciął stare, zagrażające beczeństwu w ruchu drogowym i pieszym drzewa na ulicy Korzennej i Czwartaków.

 

Zdjęcia Szkoły Podstawowej Nr 14 Fundacji "Elementarz" po termomodernizacji przedstawię w nowym tegorocznym wpisie. 

 

Na 17 stycznia 2018 roku planowana jest sesja budżetowa.

 

*****

 

Blog Bzów ze względu na sytuację w kraju obfitował w 2017 roku we wpisy o charakterze społeczno - politycznym.

Nie zabrakło na nim wpisów o historii Bzowa i okolic.

Jak w każdym roku promowaliśmy piękno i uroki Jury Krakowsko - Częstochowskiej.

 

Zbigniew Kaziród


niedziela, 07 stycznia 2018

Sprzyjająca pogoda w ostatnim kwartale 2016 roku pozwoliła na na ukończenie budowy zadaszonej hali do hipoterapii. 

Podmokły i bagnisty teren sprawił sporo kłopotów przy realizacji tej inwestycji.

 

 

Równocześnie powstawało na terenach szkolnych wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią.

 

 

Koniec roku przyniósł też nieoczekiwane wydarzenie!!!

Zakład Komunikacji Miejskiej zlikwidował bez konsultacji z mieszkańcami wszystkie kursy linii NR 4 co wprawiło we wściekłość mieszkańców naszego Osiedla. 

Rozpoczęła się akcja telefon do Prezydenta, zbieranie podpisów pod pismem sprzeciwiającym się takim poczynaniom, negocjacje z władzami i publikacje medialne. 

 

 

Od 10 grudnia przywrócono kursy linii Nr 4.

29 grudnia odbyło się nadzwyczajne zebranie mieszkańców Bzowa z władzami zawiercia.

Spotkanie było naładowane emocjami ... rozładowane humorem i zakończone przywróceniem starego rozkładu jazdy bez zmian. 

 

 

W szampańskich nastrojach powitaliśmy Nowy 2017 Rok na balu Sylwestrowym w sali OSP Bzów.

 

 


 

Zbigniew Kaziród

sobota, 06 stycznia 2018

Z początkiem 2016 roku poszerzono ofertę Społecznego Domu Kultury i Rekreacji w Bzowie o:

-zajęcia krajoznawcze

-zajęcia plastyczne

-nauka śpiewu i tańca

-korepetycje z języka angielskiego

-zajęcia z końmi

-bilard,tenis stołowy,piłkarzyki, wiele innych gier i zabaw

-szachy - nauka gry i doskonalenie umiejętności 

-wieczory brydżoweRada Miejska w Zawierciu jednomyślnie uchwaliła 27 stycznia budżet miasta na 2016 rok z wydatkami ogółem – 170,0 mln zł.

Uchwalony budżet był pierwszym planem dochodów i wydatków miasta, który w całości został przygotowany w tej kadencji samorządowej i przyjęty jednogłośnie.

 

 

21 stycznia 2016 roku uczniowie klas I - III zaprezentowali się swoim dziadkom i babciom w uroczystej akademii z okazji ich święta.

 

 

Czekoladowo było w SDKiR dzięki Mistrzowi Kuchni - Maciejowi Musiałowi!

 

 

Kontynuowano rozgrywki tenisa stołowego rozpoczęte w 2014 roku.

 

 

w Społecznym Domu Kultury i Rekreacji

w Bzowie odbył się

OSIEDLOWY TURNIEJ SZACHOWY

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIA

 

Na blogu niestrudzenie ukazywałem piękno JuRAJSKIEJ Krainy :) 

 

W Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego za szczególną działalność na rzecz społeczności lokalnej Brązowy Krzyż Zasługi odebrał Paweł Kaziród. 

Ordery i odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.   

 

 

Zawierciański Urząd Miejski ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę hali do hipoterapii, która ma powstać przy Szkole Podstawowej nr 14 w dzielnicy Bzów.

Na zebraniu z mieszkańcami zdecydowano przeznaczyć 15 000 złotych z  Funduszu Osiedlowego na zagospodarowanie działki Wspólnot Gruntowych Bzów u zbiegu ulic Konopnickiej i Korzennej. 

Mieszkańcy zdecydowali by powstał tam teren rekreacyjny.

 

 

Po zebraniu mieszkańców i konsultacjach społecznych oraz rozmowach przeprowadzonych z Dyrektorem ZKM Zawiercie Panem Markiem Ciepajem od 1 lipca 2016 roku wprowadzono nowy rozkład jazdy.

Wypracowany rozkład jazdy był optymalnym rozwiązaniem. 

 

 

Przed naszą szkołą powstał mały odcinek chodnika, który ma poprawić bezpieczeństwo uczniów przed nowym rokiem szkolnym. Pojawiły się nowe barierki i znaki pionowe i poziome. 

 

 

W sierpniu na nadgryzionym zębem czasu dukcie kamiennym "Biały Kamień" została położona nawierzchnia asfaltowa. Tym samym Bzów połączył się drogą asfaltową z Karlinem. 

 

Rondo znajdujące się w centralnej części Osiedla Bzów przybrało nowe oblicze!!!

 

 

Sprzyjająca pogoda na przełomie października i listopada pozwoliła na budowę zaplanowanego skweru rekreacyjnego.

 

 

Druhowie z OSP Bzów wstawiali nowe wrota w remizie.

 

 

Dzięki uprzejmości władz Zawiercia i sprzyjającej aurze dobudowano brakujący odcinek chodnika na ulicy Żeromskiego.

Fragment 150 metrów chodnika poprawił estetykę okolic źródeł Czarnej Przemszy i okolice terenów rekreacyjnych wokół remizy OSP Bzów. 

 

 

Rozpoczęła się przebudowa mostu na ulicy Harcerskiej wybudowanego w 1936 roku. 

 

CDN ...

 

Zbigniew Kaziród

 

 

 

W 2015 roku Zawiercie obchodziło setną rocznicę nabycia praw miejskich a stało to się precyzując - dnia 1 lipca 1915 roku.

Z tej okazji przy wpisie o Czarnej Przemszy pokusiłem się o nową definicję położenia Zawiercia po 1977 roku.

 

Czarna Przemsza płynie przez Próg Woźnicki, Garb Tarnogórski i Wyżynę Śląską. Od miejsca, w którym wpada do niej Brynica w Sosnowcu - stanowi granicę między wywodzącym się z Małopolski Zagłębiem Dąbrowskim a Śląskiem (wcześniej tę granicę stanowi właśnie Brynica).

Zadać też należy kłam, „papce internetowej” podającej, że Zawiercie położone jest u źródeł Warty. Otóż NIE. Po przyłączeniu w 1977 roku Bzowa do Zawiercia śmiało można stwierdzić, iż Zawiercie leży w Dziale wód I stopnia (wododziale)między dorzeczami Wisły i Odry, który wyznacza linia biegnąca mniej więcej następująco: wzgórza między Siewierzem, Myszkowem a Zawierciem, wzgórza między Kromołowem, a Bzowem, Celiny koło Karlina, Góra Żerkowska, Skarżyce, Rzędkowice, Mirów i Bobolice, Niegowa, Góry Gorzkowskie. W Zawierciu odległość między Wartą (dopływ Odry) a Czarną Przemszą (dopływ Wisły) w najwęższym miejscu wynosi zaledwie 400 m. 

Za prawdziwe należy zatem uznać stwierdzenie, że Zawiercie to miasto powiatowe w województwie śląskim, w Obniżeniu Górnej Warty, w obszarze źródliskowym Warty i Czarnej Przemszy, przy granicy Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, na dziale wodnym między zlewiskami Wisły i Odry.


 

Ewa Nieroda, uczęszczająca do przedszkola przy SP nr 14 Fundacji "Elementarz" wraz z mamą i wychowawczynią Panią Agnieszką Seweryn odebrały nagrodę - wyróżnienie w konkursie plastycznym organizowanym w ramach 100 - lecia miasta Zawiercie.


 Z początkiem października ruszyły prace budowlane w Osiedlu Bzów.

W związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do budowy chodnika na ulicy Poległych w Bzowie

i uchwałą Nr 42/281/15 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 8 września  2015 r. 

Już w roku 2015 rozpoczęły się cykliczne spotkania Zarządu Osiedla ze Wspólnotami Gruntowymi Bzów.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym z budżetu miasta Zawiercie na budowę placu zabaw i wiaty - Ogólne Zebranie Wspólnot Gruntowych Bzów na podstawie § 12 pkt 19 Statutu Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej w Osiedlu Bzów, miasto Zawiercie, województwo śląskie uchwaliło jednomyślnie przeznaczyć:

- działkę Nr 2248 pod budowę wiaty,

- działkę Nr 2217/3 do dyspozycji Urzędu Miejskiego w Zawierciu, celem budowy placu zabaw,


JASEŁKA I KIERMASZ ŚWIĄTECZNY W SP NR 14 FUNDACJI "ELEMENTARZ" BZÓW.


W NOWO WYREMONTOWANYCH POMIESZCZENIACH OSP BZÓW I DZIĘKI ZAKUPIONEMU Z FUNDUSZU OSIEDLOWEGO SPRZĘTOWI NAGŁAŚNIAJĄCEMU ODBYŁA SIĘ PIERWSZA DUŻA IMPREZA - HUCZNA ZABAWA SYLWESTROWA.

 

WCZEŚNIEJ SALA OSP BZÓW PRZESZŁA GENERALNY REMONT.

ODNOWIONO SALE BANKIETOWE.

ZAINSTALOWANO NOWE OŚWIETLENIE.

ZREKONSTRUOWANO OGRZEWANIE SAL.

ODNOWIONO PARKIETY.

GRUNTOWNIE PRZEBUDOWANO ANEKSY KUCHENNE.

SALA POSIADA PROFESJONALNE NAGŁOŚNIENIE ESTRADOWE I NAŚWIETLENIE ESTRADOWE.

DO DYSPOZYCJI SA DWIE SALE BANKIETOWE.

Zbigniew Kaziród

piątek, 05 stycznia 2018

W WIELKIM SKRÓCIE.

W TRZECH ODSŁONACH.

PRZEDSTAWIĘ WYDARZENIA Z NASZEJ DZIELNICY.

 

 

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015 grupa mieszkańców Bzowa własnymi siłami z materiałów pozyskanych od PZD Zawiercie wybudowała chodnik na ulicy Harcerskiej prowadzący do tutejszej szkoły.

Po wyborach samorządowych 2014 Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zawierciu został Paweł Kaziród.

Prezydentem Zawiercia został Witold Grim.

w Sejmiku Województwa Śląskiego radnym został Mirosław Mazur

Starostą został Stanisław Wrona.

 

Od wyborów samorządowych w Bzowie działo się wiele i dobrze!


W końcu grudnia zakończono budowę drogi asfaltowej Bzów - Podzamcze

Społeczny Dom Kultury i Rekreacji rozwijał się prężnie,

SDKiR organizował zajęcia również w plenerze. 

Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" również przeżywała rozkwit - a zaczęło się od nowych szafek dla uczniów.

W "Stajni Bzów" odbywały się cykliczne zajęcia z końmi dla dzieci. 

Organizowane były akcje edukacyjne i proekologiczne,


Sprzątanie Bzowa i okolic

Spotkania profilaktyczno - edukacyjne z policjantami.

Akcje społeczno - edukacyjne "Żonkile".

W kwietniu 2014 roku odbył się wielki Festyn w Bzowie. 

25 maja wybrano nowy zarząd Osiedla Bzów, gdzie obdarzono mnie wielkim mandatem zaufania wybierając na przewodniczącego Osiedla Bzów. W skład zarządu weszli również: Elżbieta Czernek, Tomasz Kołton, Robert Janoska i Łukasz Kotarski.

W Szkole podstawowej NR 14 Fundacji "Elementarz" odbył się wielki Festyn Rodzinny.

W "Stajni Bzów" trwały zajęcia z końmi dla najmłodszych i nauka jazdy konnej. 

Pierwszy Fundusz Osiedlowy w wysokości 15 000 złotych podczas zebrania mieszkańcy zdecydowali przeznaczyć na zakup sprzętu nagłaśniającego i altanek. 

Na jesieni media obiegła wiadomość o składowaniu na terenie cegielni w Ogrodzieńcu substancji niebezpiecznych. Po wcześniejszych doświadczeniach z podobną sytuacją w naszym kamieniołomie wszyscy byli w pełnej gotowości do walki o perłę Jury.

We wrześniu nasi druhowie obchodzili hucznie jubileusz 90-lecia powstania jednostki OSP Bzów.

W naszej szkole powstały sale do - rehabilitacji ruchowej, hipoterapii i terapii sensorycznej, a na terenach szkolnych trwała hipoterapia pod okiem wykwalifikowanej kadry. 

Między piętrami szkoły stanął Dzwon Wiesiu i obchodzono Dzień Dzwonka, 

W osiedlu rozpoczęto wymianę słupów energetycznych i doświetlanie ulic.

W jesiennych wyborach do sejmu weszła po raz drugi Anna Nemś. 

 

Kolejny rok zapowiadał się obiecująco i taki też był - o czym w następnym wpisie.

 

Więcej relacji z wydarzeń tego okresu jest na blogu Bzowa. 

 

Nieustannie starałem się również dotrzeć do najdawniejszej historii Bzowa.

 

Zbigniew Kaziród

 

 

 

 

 


poniedziałek, 01 stycznia 2018Pierwszy raz noc Sylwestrowa obchodzona była w 999 r. Ludzie obawiali się końca świata związanego z wejściem w nowe milenium. Kiedy wybiła północ a apokalipsa nie nadeszła ludzie wyszli na ulice śpiewając i tańcząc. 

W ówczesnym czasie znana była legenda, oparta na proroctwie Sybilli. Głosiła ona, że w 1000 roku nastąpi koniec świata. Świat miał zostać zniszczony przez ognistego smoka uwięzionego w lochach Watykanu. Smok się nie pojawił i zniknęło przerażenie związane z tzw "kryzysem milenium". Pojawił się za to Sylwester II. 


1 stycznia 1000 r. papież Sylwester II udzielił wiernym błogosławieństwa "urbi et orbi” co stało się tradycją do naszych czasów. Św. Sylwester jest patronem zwierząt.

 W Polsce noc sylwestrową zaczęto obchodzić w połowie XIX w. w bogatych domach, gdzie organizowano przyjęcia ze wspomnieniami i wróżbami. Na wsiach pieczono bułeczki - szczodraki, które dawano w prezencie dzieciom, krewnym jako życzenie zdrowia i pomyślności. 

Arystokracja witała Nowy Rok toastem wina, wśród którego prym wiódł tokaj, ziemianie natomiast polowali, urządzali kuligi, strzelali z batów na szczęście, składali życzenia i ucztowali w gronie rodziny. Z czasem pojawiły się także bale. Na wsiach wśród włościan  moda ta pojawiła się jeszcze później.

 

W dniu tym nie wolno było sprzątać, żeby nie wyrzucić szczęścia z domu.

Spiżarnie musiały być dobrze zaopatrzone by zapewnić obfitość na kolejny rok.

 

Pocztówka z początku XX w. użyczona dla Działu Folkloru Muzeum Etnograficznego w Toruniu

 

Nieco inaczej rzecz się ma z pierwszym dniem nowego roku. Tu tradycja obchodzenia go na ziemiach polskich jest bogata. Do dziś wiele osób sądzi, że 1 stycznia ma ten sam wpływ na wywieranie na nasze losy, co Wigilia. Wszystko, co wtedy nas  spotka, przez następne 365 dni ma się powtarzać. Starano się więc, by ten dzień przebiegał w jak największym porządku. Tę przepowiednie starali się zużytkować dawniej nawet złodzieje. Uważali oni Nowy Rok za chwilę, kiedy szczęśliwie popełniona kradzież daje im nadzieję pomyślnych rezultatów przez cały rok. Z tego zwyczaju wśród ludzi powstał inny zwyczaj, ale już w formie żartu. Pozwalał on na chowanie sobie wzajemnie rozmaitych przedmiotów, które następnie za wykupem (np. poczęstowaniem wódką), oddawało się właścicielom. Niekiedy taki żart, gdy właściciel nie zorientował się nawet, że czegoś mu brakuje, stawał się zwyczajnym złodziejstwem. Co znamienne i przewrotne, według ludowych wierzeń, przed Nowym Rokiem należało wszystkie długi spłacić i wszystko pożyczone pooddawać.

 Z wierzeń ludowych powstało też szereg przysłów dotyczących Nowego Roku, np.:


Na Nowy Rok spotkać mężczyznę, to dobrze; białogłowe, źle.

Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok.

W Nowy Rok dziewki myją się „w srebrze” (do wody wrzuca się pieniądz srebrny), żeby były ładne.

Jeżeli Nowy Rok jest jasny i pogodny, to rok będzie urodzajny. Wiatr północny w tym dniu wróży nieurodzaj.

Gdy w Nowy Rok skwar i upał, baran wilka będzie chrupał.

 

ZetKa

 


O autorze
<><><> <><><> <><><>

SKRZYNKA POCZTOWA Napisz do mnie e-mail


<><><> <><><> <><><>
BZOW na Facebooku