W TROSCE O PERŁĘ JURY

BZÓW

niedziela, 31 maja 2015

 

Nowy Zarząd Osiedla Bzów został wybrany.


W poniedziałek, 25 maja w dużej sali O.S.P. miało miejsce zebranie sprawozdawczo wyborcze Osiedla Bzów. W jego trakcie przeprowadzono głosowanie. W zebraniu wzięło udział 100 mieszkańców Bzowa i zaproszeni goście: Wiceprezydent Miasta Zawiercie Łukasz Konarski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawierciu Paweł Kaziród, Radny Powiatowy Dariusz Bednarz. 


Na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Bzów mieszkańcy zaproponowali 1 kandydaturę: Zbigniewa Kaziród.

Ostatecznie, w tajnym głosowaniu na Przewodniczącego wybrano Zbigniewa Kaziroda, który zastąpi dotychczasowego Przewodniczącego Zdzisława Gocyłę.

 


W skład Zarządu Bzowa weszli poza tym: Elżbieta Czernek, Tomasz Kołton, Robert Janoska i Łukasz Kotarski.


Poza wyborem Przewodniczącego dotychczasowy Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swej  działalności w latach 2011 – 2015 roku. Sprawozdanie zostało przyjęta a na ręce dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu Osiedla Bzów Zdzisława Gocyły złożono zasłużone podziękowania za zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczność w poprzedniej kadencji.

Bezpośrednio po zebraniu nowo wybrany Zarząd Osiedla Bzów ustalił najważniejsze sprawy wymagające natychmiastowej realizacji.

Analizie poddany został stan nawierzchni drogowych, poruszono kwestię budowy profesjonalnego placu zabaw dla najmłodszych, skonsultowano z mieszkańcami propozycję podziału funduszu sołeckiego, przedyskutowano złożoną podczas zebrania propozycję Radnego Dariusza Bednarza o możliwości powstania mini Orlika na terenie dzielnicy Bzów.

Ustalono przede wszystkim organizowanie częstych zebrania Zarządu wraz z mieszkańcami Bzowa, aby wsłuchiwać się i realizować w miarę możliwości najpilniejsze potrzeby naszej dzielnicy zgłaszane przez społeczność lokalną.

Wszyscy mieszkańcy mogą osobiście zgłaszać swoje uwagi, problemy dotyczące dzielnicy i sprawy wymagające pilnego załatwienia do Przewodniczącego jak i Członków Zarządu.

Nowo wybrany Przewodniczący Osiedla Bzów zgodził się podać do wiadomości publicznej numer telefonu komórkowego: 515 176 311, pod którym jest dostępny przez cały dzień. W sprawach pilnych dotyczących spraw dzielnicy zaprasza również mieszkańców do kontaktu osobistego w miejscu swojego zamieszkania w dni powszednie po godz. 16:00.


Wszelkie uwagi i sugestie można również zgłaszać drogą internetową przez zakładkę na blogu Bzowa: „Zapraszamy do kontaktu”.


Zarząd Bzowa zapewnia, że żaden głos w sprawie losów naszej dzielnicy nie zostanie przemilczany!!!

 


piątek, 22 maja 2015

 

 

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW BZOWA,

KTÓRYM NIE JEST OBOJĘTNA PRZYSZŁOŚĆ

NASZEJ DZIELNICY

 

ZAPRASZAMY

 

NA ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

DO REMIZY OSP

 

DNIA 25. 05. 2015 R. - PONIEDZIAŁEK

GODZINA 18:00


21:26, amigo30 , BZÓW
Link Komentarze (2) »
O autorze
<><><> <><><> <><><>

SKRZYNKA POCZTOWA Napisz do mnie e-mail


<><><> <><><> <><><>
BZOW na Facebooku